Fryzjerzy przed swoim zakładem przy ul. Marynarki Polskiej. Rok 1954

22.jpg

23.jpg

Członkowie Cechu Szewców w latach 50-tych i 60-tych

19.jpg 20.jpg 21.jpg