Deklaracja dostępności Biblioteki Miejskiej w Ustce

Biblioteka Miejska w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Ustce www.biblioteka.ustka.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2010
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji

Wyłączenia:

 • materiały niedostępne cyfrowo - skany czasopism, kronik, artykułów, maszynopisów formacie JPG
 • brak wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl
Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu wave.webaim.org/ oraz rozszerzenia do przeglądarki Firefox WCAG Contrast checker

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Konior
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 598 142 255

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Agnieszka Klimaszewska-Kargul
Adres: Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 59 8142 253

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka

Biblioteka znajduje się w lokalu na I piętrze, do którego prowadzą wysokie schody. Nie ma windy. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (niskie progi lub ich brak). Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka stara się zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny. Są to:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Biblioteka zatrudnia osobę, która ukończyła 1 poziom Polskiego Języka Migowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.
 • możliwość powiększenia wielkości liter dla całego szablonu strony
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • rozszerzenie szablonu, dostosowanego do rozdzielczości ekranu
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
 • katalog Biblioteki udostępniony jest w dostosowanym dla osób słabowidzących serwisie szukamksiazki.pl

Inne informacje i oświadczenia

Biblioteka Miejska w Ustce dokłada starań, aby zainstalować windę zewnętrzną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zależy to od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z wytycznymi dla dostępności stron internetowych WCAG 2.1.
W razie wystąpienia trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji - kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 pod numerem telefonu 59 814 6083).