Czyny społeczne:

49.jpg

Przy Liceum
Ogólnokształczącym

50.jpg przy promenadzie