Rok 1990 - pracę w bibliotece rozpoczyna Janina Jędrysiak. Na emeryturę przechodzi wieloletnia dyrektorka biblioteki Barbara Sebastian. Stanowisko dyrektora obejmuje Halina Aftarczuk.

1990.jpg

Rok 1991 - I Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży Ustka '91.

1991-1.jpg 1991-2.jpg

Wystawy obrazów Ligii Rebow i Romana Kwiat-Kwiatkowskiego.

1991-3.jpg 1991-4.jpg

Pracę w bibliotece rozpoczyna Zofia Bednarz.


Rok 1992 - Śladami gen. M. Zaruskiego - 125 rocznica urodzin patrona naszej biblioteki.

1992-1.jpg 1992-2.jpg 1992-3.jpg

II Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży Młode Talenty - Ustka '92.

1992-4.jpg

Pracę w bibliotece rozpoczyna Wiesława Gnat.

Po odejściu ze stanowiska dyrektora Haliny Aftarczuk Biblioteka Miejska została połączona (tylko na pół roku) z Domem Kultury. Dyrektorem połączonych instytucji pod nazwą Miejskie Centrum Kultury został Józef Jaskuła, a kierownikiem biblioteki Gabriela Rodziewicz.

Spotkanie autorskie poetki, pisarki i tłumacza literatury anglojęzycznej Ludmiły Marjańskiej z młodzieżą z L.O. wrzesień 1992 r.

1992-6.jpg 1992-7.jpg

We wrześniu miało także miejsce spotkanie autorskie Wojciecha Żukrowskiego.

1992-8.jpg

Wystawa Ustka – Stolpmunde w starej fotografii została zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ustki.

1992-5.jpg

Jesienią kupiliśmy naszą pierwszą kserokopiarkę.


Rok 1993 - wystawa rysunków Andrzeja Graniaka.

1993-1.jpg

Prezentacja dorobku 40 lat twórczej pracy Leszka Bakuły.

1993-2.jpg 1993-3.jpg

Wystawa malarska prac Teresy Kościuczuk.

1993-4.jpg 1993-5.jpg

W naszej bibliotece narada dyrektorów bibliotek publicznych z woj. słupskiego.

1993-6.jpg 1993-7.jpg 1993-8.jpg

Wystawa obrazów Aldony Żak.

1993-9.jpg 1993-10.jpg

Konkurs na kronikę rodzinną, komisja konkursowa i laureaci konkursu - rodzina państwa Klimków.

1993-11.jpg 1993-12.jpg

Rok 1994 - wystawa obrazów Elżbiety Kulki

1994-1.jpg 1994-2.jpg

Wystawa obrazów Gerdy Ketelsen z Kapeln (Niemcy) zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ustki.

1994-3.jpg 1994-4.jpg 1994-5.jpg
1994-6.jpg 1994-7.jpg

Spotkanie z Lucyną Marią Wyroślak ustecką poetką.

1994-8.jpg

Spotkanie z Wojciechem Dworczykiem podróżnikiem i pisarzem.

1994-9.jpg 1994-10.jpg

NASZ PIERWSZY KOMPUTER!

1994-11.jpg

W 1994 roku z biblioteki korzystało 4.619 czytelników, którzy wypożyczyli 117.265 książek. Zakupiono 1.935 nowych książek.

Rok 1995 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

1995-1.jpg 1995-2.jpg 1995-3.jpg

Ferie zimowe w Bibliotece.

1995-4.jpg

50 lat Ustki wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ustki w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy ul. Zaruskiego.

1995-5.jpg 1995-6.jpg 1995-7.jpg 1995-8.jpg

W bibliotece wystawa rysunków satyrycznych Andrzeja Graniaka. Pracę w bibliotece rozpoczyna Dorota Flisikowska.

1995-9.jpg

Goście z Krasnojarska.

1995-11.jpg 1995-12.jpg 1995-13.jpg

Spotkanie autorskie z Ludmiłą Marjańską.

1995-14.jpg 1995-15.jpg

Europejski Rok Ochrony Środowiska. Pracę w bibliotece rozpoczyna Weronika Głowacka.

1995-22.jpg

Nagroda dla naszej biblioteki. Za nagrodę kupiliśmy drugi komputer.

1995-17.jpg

Wystawa prac w drewnie Kazimierza Kostki.

1995-18.jpg 1995-19.jpg 1995-20.jpg

Andrzejki

1995-21.jpg

Rok 1996 - wystawa ceramiki i rysunków dzieci z Domu Kultury.

1996-1.jpg

Na emeryturę przechodzi Janina Szeliska.

1996-2.jpg

Słupska Wiosna Literacka - spotkanie z poetą Marcinem Baranem.

1996-3.jpg 1996-4.jpg

Wystawa ilustracji z tygodnika Miś w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

1996-5.jpg 1996-6.jpg

Spotkanie z ustecką poetką Lucyną Marią Wyroślak.

1996-7.jpg

Nasz ulubiony sezonowy czytelnik Wojciech Janiszewski z Łodzi.

1996-9.jpg

Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Wojciechem Dworczykiem.

1996-8.jpg

Rok 1997 - Biblioteka Miejska znowu funkcjonuje jako samodzielna jednostka kultury.

Zajęcia dla dzieci.

1997-1.jpg

Dzień Bibliotekarza

1997-2.jpg

W czerwcu spotkanie bibliotekarzy z bibliotek miejskich i gminnych województwa słupskiego.

1997-3.jpg 1997-4.jpg

Wystawa książki japońskiej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

1997-5.jpg

50 lecie Biblioteki Miejskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce 3 grudnia 1997 r.

1997-6.jpg 1997-7.jpg 1997-8.jpg
1997-9.jpg 1997-10.jpg

Na spotkanie przyjechali także:
Henryka Stępień autorka książki Mariusz Zaruski - opowieść biograficzna,

1997-11.jpg 1997-12.jpg 1997-13.jpg

Witold Bublewski, który pływał z gen. Mariuszem Zaruskim na "Zawiszy Czarnym". Na zdjęciu z Franciszkiem Nieżorawskim, jednym z pierwszych mieszkańców Ustki.

1997-14.jpg

Otrzymaliśmy prezent od Romana Kwiat-Kwiatkowskiego.

1997-16.jpg

Andrzej Graniak przygotował dla biblioteki Exlibris.

1997-15.jpg

Uroczystość uświetniła wystawa obrazów Andrzeja Pietkiewicza.


Rok 1998 - Ferie zimowe i Walentynki w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

1998-1.jpg 1998-2.jpg

Dzień Bibliotekarza spotkanie usteckich bibliotekarzy w Bibliotece Garnizonowej.

1998-3.jpg

Słupska Wiosna Literacka Spotkanie autorskie Marty Fox.

1998-4.jpg

Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich woj.słupskiego.

1998-5.jpg

Rok 1999 - w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży: Ferie Zimowe, Walentynki i Wielkanoc.

1999-1.jpg 1999-2.jpg 1999-3.jpg

Spotkanie z Bogumiłą Żongołłowicz pisarką i dziennikarką z Australii.

1999-4.jpg 1999-5.jpg

Słupska Wiosna Literacka spotkanie autorskie Emilii Waśniowskiej.

1999-6.jpg 1999-7.jpg

W 1999 r. kupiliśmy 3 następne komputery i program sieciowy Novell. Mamy już 5 komputerów i dostęp do Internetu. Bibliotekarki przy nowych komputerach. Do bibliotecznego programu MAK wprowadziliśmy już 28.089 opisów katalogowych.

1999-8.jpg

Z biblioteki korzystało 4.217 czytelników, którzy wypożyczyli 136.273 książki. Nasz księgozbiór wzbogacił się o 1.894 nowe książki za 32.285zł. Czytelnicy w czytelniach mieli do dyspozycji 72 tytuły czasopism.