Lata czterdzieste spotkanie towarzyskie (rodzinne?) przy ul. Stalina:

30.jpg

W kinie, które  było miejscem spotkań Polaków w latach  40-tych. Po prawej stronie  pierwszy ustecki, powojenny ksiądz 32.jpg 33.jpg
34.jpg 35.jpg 36.jpg
37.jpg 38.jpg