Diagnoza lokalna

Przedstawiamy raport z przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnego środowiska, dotyczący przyszłej oferty naszej Biblioteki. Raport powstał w ramach naszego udziału w 4. Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Wnioski i rekomendacje z niego wynikające pomogą nam dostosować działalność naszej Biblioteki do nowych czasów i potrzeb mieszkańców, reagować na zmiany i wyzwania. Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie i wywiadach serdecznie dziękujemy.

Raport z diagnozy - link