Życie szkolne:

Szkoła podstawowa nr1:

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_1.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_2.jpg

Zakończenie roku szkolnego 1952 r. W pierwszym rzędzie pośrodku – kierownik szkoły p. Rebow.

Lata pięćdziesiąte XX wieku:

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_3.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_4.jpg

W szkole Podstawowej Nr 1

b_140_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_5.jpg b_140_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_6.jpg b_140_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_7.jpg

Lata 50-te w szkole Podstawowej Nr 2

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_8.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_9.jpg

I początki lat 60-tych w tejże szkole

W latach 1960- 1962 Liceum Ogólnokształcące miało swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr1.

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_10.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_11.jpg
b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_12.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_13.jpg

i w „Tysiąclatce” razem ze Szkołą Podstawową nr 3, Zasadniczą Szkołą Zawodową i Wieczorowym Liceum dla Pracujących.

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_14.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_15.jpg
b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_16.jpg b_187_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_17.jpg

Komisja i maturzyści podczas pierwszej matury w Ustce 1964 r.

b_207_120_16777215_0_0_images_stories_pluski_zycie_szkolne_18.jpg

A w tym samym czasie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3