Życie szkolne:

Szkoła podstawowa nr1:

1.jpg 2.jpg

Zakończenie roku szkolnego 1952 r. W pierwszym rzędzie pośrodku – kierownik szkoły p. Rebow.

Lata pięćdziesiąte XX wieku:

3.jpg 4.jpg

W szkole Podstawowej Nr 1

5.jpg 6.jpg 7.jpg

Lata 50-te w szkole Podstawowej Nr 2

8.jpg 9.jpg

I początki lat 60-tych w tejże szkole

W latach 1960- 1962 Liceum Ogólnokształcące miało swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr1.

10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg

i w „Tysiąclatce” razem ze Szkołą Podstawową nr 3, Zasadniczą Szkołą Zawodową i Wieczorowym Liceum dla Pracujących.

14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg

Komisja i maturzyści podczas pierwszej matury w Ustce 1964 r.

18.jpg

A w tym samym czasie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3