Roboty Photon, głośne czytanie i plastyczne zadanie, aktywności ruchowe i ciekawe eksperymenty. Takie atrakcje przygotowaliśmy dla naszych młodszych i trochę starszych uczestników zajęć w ramach "Lata w bibliotece".
Działania odbyły się w ramach Projektu "Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni" który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International з фонду Danmarks Indsamling і SCI.

Zdjęcie dzieci podczas warsztatów STEAM Zdjęcie dzieci podczas aktywności ruchowych
Zdjęcie dzieci podczas warsztatów z programowania robotów Photon Zdjęcie dzieci podczas głośnego czytania i zadania plastycznego