Religijne i duchowe:

24.jpg

Ślub w kościele Najświętszego
Zbawiciela 20 kwietnia 1957 r.

25.jpg Na plebanii
26.jpg przy ul. Żeromskiego
początek lat 60-tych

Procesje na Boże Ciało:

27.jpg 28.jpg