Poniżej znajdują się dwa plany miasta Ustka - teraźniejszy oraz z 1926 roku:

Plan_miasta_Ustka.jpg
Plan_Ustki_1926.jpg