Dokumenty ze zbiorów Muzeum Ziemii Usteckiej:

Pismo - nazwa miasta -VII.1945 r. (Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) Pismo do Urzędu Miejskiego - XI. 1946 r.(Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) Pismo do Urzędu Miejskiego -VII-1945 r. ( Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej)
Pismo do Zarządu Miasta - nazwy ulic -VIII.1945 r.(Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) Protokół z zebrania Zarząd Miasta-IX.1945 r. (Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) Uznanie miasta Ustka- X.1946 r.(Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej)
Wniosek o uznanie miasta Ustka -2 (Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) Wniosek o uznanie miasta Ustka - 1 (Ze zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej) .