REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej w Bibliotece jest bezpłatne i ogólnodostępne.
 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej.
 3. Użytkownicy samodzielnie korzystają z komputerów. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 4. Dźwięk może być emitowany tylko przez słuchawki.
 5. Pracownicy biblioteki mają prawo sprawdzania przeglądanych stron.
 6. Limit czasu przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min., w przypadku braku chętnych ten czas można przedłużyć.
 7. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o uszkodzeniu sprzętu i systemu w momencie jego zauważenia.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane.
 9. Przy każdym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 10. Zabrania się:
  1. korzystania z Czytelni Internetowej w celach zarobkowych i szkodliwych społecznie,
  2. instalacji programów użytkownika,
  3. samowolnego usuwania usterek,
  4. zmiany konfiguracji i oprogramowania na dysku twardym.

Użytkownik, który nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu będzie pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.