Jak się żyło nam Polakom kiedy partia była „siłą przewodnią narodu”? Niektórzy z nas zaznali tego osobiście, inni znają te czasy tylko z opowieści najbliższych. A wszystko za sprawą książki P. Nesterowicza „ Każdy został człowiekiem”, którą omawialiśmy na kwietniowym spotkaniu DKK.
Książka jest zapisem doświadczeń młodych ludzi urodzonych na wsi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia masowo przenosili się do miast.
Poprzez historie kilku bohaterów autor śledzi losy pokolenia tradycyjnie nazywanego pokoleniem ZMP-owców. Pokazuje autentyczny entuzjazm młodych ludzi dla nowej władzy, ich zaangażowanie, pracę dla ogółu społeczeństwa.
Często bywa tak, ze jakaś lektura budzi żywą reakcję i wywołuje u czytelnika falę wspomnień. Tak było też w trakcie naszego spotkania. Na bazie własnych przeżyć i doświadczeń komentowaliśmy losy bohaterów Nesterowicza.
Były wspomnienia smutne, nostalgiczne, pełne żalu, ale również pogodne i wesołe. Wszak były to czasy młodości wielu z nas, a te czasy zawsze się miło wspomina.
Należy też pamiętać, że były to czasy, które szerokim masom wiele dały- ale też wielu osobom odebrały wszelkie możliwości rozwoju.
Bo nic nie jest tylko czarne albo tylko białe, często są to różne odcienie szarości.
Następne spotkanie odbędzie się 25 maja. Dyskutować będziemy o książce pt.: Archiwum zagubionych dzieci” Valerii Luiselli.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia chętne osoby do naszej grupy.
Pozdrawiamy Weronika Głowacka i Monika Ogrodnik

Zdjęcie przedstawia ludzi w bibliotece Zdjęcie przedstawia książkę i plakat Zdjęcie przedstawia ludzi w bibliotece
Zdjęcie przedstawia ludzi w bibliotece