Aldona Żak

1.jpgUrodziła się 25 października 1932 w Jabłonnie koło Warszawy. Do Ustki przyjechała w 1954 roku. Zawodowo związała się ze Stocznią, gdzie pracowała w Biurze Projektów jako technik, lecz pasją jej życia stała się sztuka, zwłaszcza malarstwo i poezja.

Jako Artystkę cechował ją pełen zachwytu stosunek do zjawisk natury, co znajduje wyraz w jej pejzażach o mocnych, nasyconych barwach.

Aldona Żak w swoim dorobku artystycznym posiada 34 indywidualne wystawy malarstwa i udział w 197 wystawach zbiorowych, w tym również w Niemczech, Czechosłowacji i Francji. Jej obrazy znajdują się w prywatnych zbiorach kolekcjonerów sztuki w Polsce oraz za granicą, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

W 1984 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało jej status profesjonalnego artysty - malarza. Równolegle z twórczością plastyczną artystka podejmuje pierwsze próby literackie. Od 1962 roku ukazują się jej wiersze w pismach lokalnych i ogólnopolskich, jak „Głos Pomorza”, „Zbliżenia”, „Pobrzeże”, „Pomerania”, „Nowy Wyraz”, „Poezja”, „Głos Nauczycielski”, „Tygodnik Kulturalny” ... Odnosi również sukcesy w konkursach poetyckich. Za życia nie doczekała się wydania tomiku swoich wierszy.

Aldona Żak, mimo przewlekłej choroby, była osobą niezwykle dynamiczną. Pełną optymizmu, życzliwie usposobioną do ludzi. Uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta i regionu. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Klubu Plastyków Amatorów. Dużo serca włożyła w stworzenie usteckiej szkoły kaszubskiego haftu z białymi orłami. Wprowadzone przez nią nowe elementy są harmonijnym dopełnieniem tradycyjnych motywów kaszubskich. Efekt dziesięcioletniej pracy Klubu Hafciarek, któremu przewodziła, zdążyła zaprezentować na wystawie w usteckim Domu Kultury na miesiąc przed śmiercią. Zmarła nagle w pełni sił twórczych 29 lipca 1991 roku.

2.jpg