Wanda Botter

botter-page-001.jpg

Zajmuje się malarstwem olejnym, maluje na szkle oraz tworzy witraże techniką klasyczną. Bierze udział w wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. W ub. roku otrzymała wyróżnienie w XV Konkursie Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Plastyki Amatorskiej Pomorza, organizowanym w Słupsku. Ostatnio miała indywidualne wystawy - witraży w Muzeum w Lęborku oraz Centrum Szkolenia Marynarki w Ustce, obrazów i witraży - w Domu Kultury w Ustce. Prezentuje swoje wyroby na imprezach organizowanych m.in. przez Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W zbiorach tego ostatniego znajdują się jej prace, znajdują się też w zbiorach Muzeum w Cartaxo w Portugalii oraz w wielu kolekcjach prywatnych. Twórczością artystyczną zajmuje się od 1990 roku. W sztuce witrażowej często wykorzystuje elementy folkloru kaszubskiego. Ponadto upowszechnia wśród dzieci i młodzieży coraz rzadszą i trudną sztukę tworzenia witraży techniką Tiffanyego. Dla uzdolnionych prowadzi również lekcje malarstwa olejnego na płótnie. ( Tekst Starostwo Powiatowe w Słupsku.)

8.jpg 9.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg
14.jpg