Józef Jaskuła

b_150_120_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_3.jpgUrodził się na w 1956 r. na wyspie Wolin. Od 1958 r. mieszka w Ustce, tutaj ukończył szkołę podstawową i średnią, a po maturze studium elektroniczne w Olsztynie.  Jednak jego zainteresowania    kierowały się  w kierunku  sztuki  i to właśnie    zaowocowało  podjęciem  pracy  w usteckim Domu Kultury  na stanowisku plastyka.   Od  1989 r. po wygranym  konkursie przez  trzy  lata pełnił obowiązki   dyrektora  Domu Kultury. .  Ukończył  studia   w PWSSP  w Poznaniu   z tytułem magistra sztuki.   W  tym samym czasie  założył  stowarzyszenie  pozarządowe „Towarzystwo  Przyjaciół Ustki”, którego  prezesem  jest do dnia dzisiejszego. 

Był inicjatorem  budowy  Muzeum Ziemi Usteckiej, które zostało wybudowane i   udostępnione społeczeństwu w 2000 r.  Jest organizatorem  licznych wystaw plastycznych i tematycznych, które  są  prezentowane  w salach muzeum.  Jest twórcą  Denara Usteckiego i Mennicy  Usteckiej. Od 2004 r. w mennicy  są wybijane  denary, które stanowią cenną i oryginalna pamiątkę  z Ustki.  W 2009 r. mennica wydała denara  z prezydentem RP Lechem Wałęsą z okazji  20 rocznicy upadku komunizmu w Polsce  , a w 2010 r.   denary z okazji 200 rocznicy urodzin F. Chopina i  na upamiętnienie  70 rocznicy zbrodni katyńskiej.  Zainteresowania Ustką  i jej historią  były impulsem do wydania  dwóch  bardzo popularnych  przewodników  po Ustce.

b_131_201_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_4.jpg b_171_197_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_5.jpg