Teresa Opacka (1934-2004)

W ostatnim, własnoręcznie napisanym życiorysie podała: „Urodziłam się tuż przed wybuchem II wojny światowej. b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_opacka_1.jpgLata dziecięce spędziłam w okolicach Radomia, gdzie rodzice moi byli nauczycielami. Tam też rozkochałam się w sielskich krajobrazach – pełnych kwiatów łąkach, srebrzystej rzece, wiśniowych sadach, lesie, śpiewających złocistymi kłosami polach [...] Po ukończeniu szkoły średniej [...] wyszłam za mąż za oficera Marynarki Wojennej, przeto w 1956 roku osiedliłam się w Ustce” Pisała wiersze liryczno- refleksyjne, satyryczno- humorystyczne, teksty piosenek, fraszki. Nie opublikowała żadnego tomiku ale wiele jej wierszy można znaleźć w Dodatku Literackim do „Powiatu Słupskiego”. Chętnie recytowała na spotkaniach autorskich. Pragnęła aby jej „wiersze trafiały do wrażliwych, ludzkich serc”.
W 1998 r. utworzyła chór „Morska Fala”.

(Oprac.Powiat Słupski)