Marian Majkowski

b_294_206_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_5.jpg

Marian Majkowski urodził się w Skrzeszewie na Kaszubach w 1926 r. Zmarł 6 lutego 2012 r. w Ustce. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lęborku i architekturę na Politechnice Gdańskiej w 1955 r., Podyplomowe Studium Planowania i Architektury Wsi w 1961 r. pracę doktorską obronił na Politechnice Warszawskiej w 1975 r. Mieszkał i pracował w Bydgoszczy, Grudziądzu i w Poznaniu gdzie wykładał na Politechnice Poznańskiej. Od 1981 r. mieszka w Ustce. W 1993 r. był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Ustki gdzie działał aktywnie do 1998 r. W tym samym roku utworzył w Ustce Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, którego był prezesem przez siedem lat a w latach następnych wiceprezesem.

Pisze także opowiadania i artykuły na różne tematy, które są publikowane w czasopismach. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz rozwoju Ustki. Jest laureatem „Skry Ormuzdowej” - jest to wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik Pomerania za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie , pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i pomorskiej.

Od 2003 r. Marian Majkowski jest członkiem Związku Literatów Polskich.

W opowiadaniach "Na robòtach" i "Jesénnô droga" (które ukazały się w 1966 roku) opisuje pracę przymusową przy kopaniu rowów za frontem w 1944 roku. W 1979 r. ukazały się opowiadania w „Pomeranii”, a w 1996 w antologii współczesnej prozy kaszubskiej.

„Nostarszé zrzeszeni” wydane w 1998 roku to opis podróży przez Pomorze śladami młodości.
„Ojcze nasz” wydano w 2000 roku ukazuje opis rozmowy bezrobotnego stoczniowca z ukrzyżowanym.

b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_1.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_2.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_3.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_4.jpg

Wspomnienia:

Na kaszubskich pustkach wydana w 2000 roku - obejmuje okres od 1890 do 1945 roku. Opisuje budzenie się w 19 wieku polskiej świadomości narodowej u Kaszubów. Okres pierwszej wojny światowej, okres międzywojenny i czas drugiej wojny światowej.
Z pustek w świat wydana w 2003 roku - obejmuje okres od 1945 do 1955 roku. Czas pobytu w liceum w Lęborku i zetknięcie się z powojenna wędrówką ludów oraz pobyt w Gdańsku.
Na skraju Pomorza wydana w 2006 roku obejmuje okres od 1955 do 1975 roku. Czas pobytu na nakazie pracy w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy oraz lata spędzone w Grudziądzu w pracy dla powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza.
Obcy wśród swoich czwarty tom wspomnień wydany w 2010 r.
Wspomnienia obejmują lata od 1975 – 2000 r. w tym także od 1981 r. czas życia i pracy w Ustce.