Leszek Bakuła (1930-1997)

b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1011.jpgUrodził się 4 grudnia1930 roku w Ostrołęce, w rodzinie robotniczej syn Władysława i Rozalii z Kniżewskich.
Przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie mieszkał z matką w Ostrołęce. Tu ukończył w 1951 r. Liceum Ogólnokształcące.

Debiutował w 1950 roku wierszem „Obrazek pokoju”, publikowanym w tygodniku „Nowa Wieś” (nr 32). W tymże roku opublikował kilka innych wierszy oraz artykuł nr. Twórczości Czesława Miłosza i Juliana Przybosia w tygodniku „Kuźnica” pt. „Słowo z ubocza”.

W latach 1951-1956 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie pracował jako nauczyciel we wsi Łopuszno w Kieleckiem. Od 1955 roku do emerytury w 1987 był aktywnie działającym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz współzałożycielem Klubu Literackiego ZNP w Warszawie, a następnie Koszalinie i Słupsku. W 1962 był także współzałożycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie, a później w Koszalinie i Słupsku.


W 1958 roku przeprowadził się do Ustki, gdzie przez trzy lata pracował jako kierownik szkoły podstawowej. W latach 1962-65 wykładał wybrane zagadnienia filozofii, socjologii, etyki i logiki w Studium Nauczycielskim w Słupsku. W 1961 roku podjął pracę nauczyciela polonistyki w Technikum Mechanicznym w Słupsku, mury którego opuściło w tym czasie kilku obiecujących poetów: Waldemar Mystkowski, Mirosław Kościeński, Wiesław Ciesielski. W 1966-67 studiował zaocznie filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971 był członkiem Związku Literatów Polskich.

Oprócz 5 wydanych tomów poezji i 6 tomów prozy miał w dorobku wiele publikacji w almanachach i w prasie: artykuły, recenzje literackie, reportaże, opowiadania, wiersze.Twórczość Leszka Bakuły spotkała się z dużym rezonansem wśród krytyków i uznaniem czytelników. Zmarł w roku 1997. (oprac. Alicja Świetlicka)

Od 2004 r. w Ustce organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły.

Jedna z ulic w Ustce nosi imię poety Leszka Bakuły.

Twórczość Leszka Bakuły:

LELUJE: poezje. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968.

CZERWONY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.

WYDMUCHRZYCA: (opowiadania). - Warszawa: „Iskry”, 1971.

POŁÓW HORYZONTU: (poezja). - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1972.

CZARNY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

BIAŁY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

KONTRAPUNKT: (poezja). - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977.

WIZNA: (powieść). – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.

WYŚNIŁO SIĘ: (opowiadania). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.

RZECZ POLSKA: (wiersze). - Słupsk, Wydawnictwo Literackie Baltic, 1989.

SŁOWNIK SYNTETYCZNY ORTOGRAFII. - Słupsk: Wydawnictwo „Star”, 1991.

GOLGOTA: (poemat). - Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne, 1993.

SYNTETYCZNY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY: nowe zasady ortografii.- Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne, 1993.

ZIEMIA I MORZE: wybór wierszy. - Słupsk: Społeczna Oficyna Wydawnicza Literatów „Agora”, 1995.


b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1001.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1002.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1003.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1004.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1005.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1006.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1007.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1008.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1009.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1010.jpg