FLAGA MIASTA

5n.png

Opis flagi miasta

Flaga gminna (samorządowa terytorialna), powszechnego stosowania - (flaga Miasta Ustka), stanowi poziomy prostokątny płat tkaniny, o proporcji szerokości (wysokości) do jej długości, co się ma jak - 5 : 8.
Płat materii dzielimy na osiem jednakowych pasów poziomych, jeden bezpośrednio nad drugim.
Kolorystycznie
Pas pierwszy, górny i pas ostatni (ósmy...), dolny – są pasami barwnymi - zewnętrznymi. Zarówno pas pierwszy górny, jak i pas ósmy (ostatni...) dolny, są w barwie złotej (barwy żółtej...).
Pas drugi, górny i pas przedostatni (siódmy...), dolny – są pasami barwnymi - wewnętrznymi. Zarówno pas drugi górny, jak i pas siódmy (przedostatni...) dolny, są w barwie błękitnej...
Środkiem płata materii, biegnie szeroki pas poziomy, na którego szerokość (wysokość...) - łącznie, składają się cztery środkowe - wewnętrzne pasy barwy srebra (barwy białej...). Oba pasy barwne górne i oba pasy barwne dolne – ujmują od góry i od dołu – szeroki srebrny (biały), pas środkowy.

Uwaga!
W seryjnym odwzorowaniu flag - barwa złota winna być zastąpiona barwą żółtą, a barwa srebrna winna być zastąpiona barwą białą.

Zasady wykorzystywania i użytkowania:

Flaga Miasta przeznaczona jest do użytku powszechnego, może ona być wywieszana na ulicach i placach miasta. Flaga Miasta stanowi dobro całej społeczności miasta i może być wywieszana lub podnoszona przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, których siedziby znajdują się na terenie miasta. Flaga może być wywieszana samodzielnie lub łącznie z flagą narodową z okazji świąt miejskich, lokalnych i narodowych bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia, jednakże z należytą czcią i poszanowaniem.

FLAGA URZĘDOWA MIASTA

6n.png

Opis flagi urzędowej Miasta

Flaga samorządowa urzędowa (z herbem Miasta Ustka), stanowi poziomy prostokątny płat tkaniny, o proporcji szerokości (wysokości), do jej długości, co się ma jak - 5 : 8.
Płat materii dzielimy na osiem pasów poziomych, jeden bezpośrednio nad drugim.
Kolorystycznie
Pas pierwszy, górny i pas ostatni (ósmy...), dolny – są pasami barwnymi - zewnętrznymi. Zarówno pas pierwszy górny, jak i pas ósmy (ostatni...) dolny, są w barwie złotej (barwy żółtej...).
Pas drugi, górny i pas przedostatni (siódmy...), dolny – są pasami barwnymi - wewnętrznymi. Zarówno pas drugi górny, jak i pas siódmy (przedostatni...) dolny, są w barwie błękitnej...
Środkiem płata materii, biegnie szeroki pas poziomy, na którego szerokość (wysokość...) - łącznie, składają się cztery środkowe - wewnętrzne pasy barwy srebra (barwy białej...). Oba pasy barwne górne i oba pasy barwne dolne – ujmują od góry i od dołu – szeroki srebrny (biały), pas środkowy.

Poziomy prostokątny płat materii flagi - dzielimy dwoma abstrakcyjnymi pionowymi liniami, prostopadłymi do biegu poziomego prostokąta płata, tworząc podział materii na trzy jednakowej szerokości słupy.
Poprzez pierwszą abstrakcyjną linię, od skraju czoła flagi (od masztu), nakładamy tarczę herbową o kroju późnogotyckim, na płat materii (na środkowy poziomy pas srebrny) – tak, aby ostrze podstawy tarczy pokrywało sie z pionową abstrakcyjną linią, która podzieli tarczę herbową w słup (Pionowo, na dwie równe połowy.). Tak ustawiona tarcza, winna być odsunięta górą w linii czoła tarczy i dołem, od ostrego końca podstawy tarczy (od pasów barwnych) - o jednakową wartość. Wartość ta, jest równa jednej 6.5 części szerokości (wysokości...), któregokolwiek z zewnętrznych poziomych błękitnych lub też złotych pasów, zawartych w prostokątnym poziomym płacie materii - jakim jest flaga Miasta Ustka.

Zasady wykorzystywania i użytkowania:

1) Flaga urzędowa, w postaci flagi z herbem jest zastrzeżona do użytku jedynie dla władz Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

2) Flaga urzędowa jest wywieszana lub podnoszona :

 1. w dni powszednie przed budynkami, i wewnątrz budynków władz Miasta, siedzib miejskich jednostek organizacyjnych oraz na innych obiektach miejskich,
 2. w innych miejscach publicznych dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości,
 3. z okazji świąt i rocznic państwowych, miejskich i innych uroczystości.

3) Flaga urzędowa może być eksponowana w szczególności:

 1. w sali obrad Rady Miasta,
 2. w miejscu odbywania uroczystości oficjalnych, w których uczestniczą upoważnieni przedstawiciele władz Miasta Ustka,
 3. podczas spotkań Przewodniczącego Rady Miasta lub Burmistrza Miasta z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw, Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej lub delegacji władz samorządowych,
 4. podczas spotkań Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta przy podpisywaniu umów i porozumień.

4) Flaga urzędowa może być używana podczas uroczystości pogrzebowych Honorowych Obywateli Miasta Ustka oraz osób odznaczonych Medalem „Za Zasługi dla Miasta Ustka”, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziny zmarłego.

5) Decyzję o użyciu flagi urzędowej podejmuje Burmistrz Miasta

FLAGA PIONOWA MIASTA USTKA

7n.png

Opis pionowej flagi miejskiej Miasta Ustka

Pionowa samorządowa flaga miejska (terytorialna) powszechnego stosowania dla Miasta Ustka do umieszczenia na pionowym maszcie (o określonej wysokości), winna być swą dolną częścią umieszczona ponad gruntem (w którym to gruncie wpuszczony i zamocowany został maszt) - na wysokość szerokości flagi + 10 cm. (minimum) a + 25 cm. (maximum...).
[Banner natomiast winien być umieszczony swą dolną częścią (mocowaną poprzeczką do masztu) - ponad gruntem – na wysokość 65 do 70 cm].

Uwaga!
Szerokości i wysokości flag (więc ich wielkości), winny być absolutnie - (mimo różnorodnych zaleceń historyków czy też tzw. „heraldyków” lub „weksylologów”{więc niefachowców}) - każdorazowo określane przez architekta czy też artystę plastyka, projektującego - jako profesjonalista - określone wnętrze miejskie czy też wystawowe, lub ustaloną przestrzeń, jako iż:
flaga pionowa (czy też banner), jest barwnym, architektoniczno-plastycznym, wertykalnym akcentem w przestrzeni...
(Dlatego też, winna podlegać takim samym regułom projektowym, jak wszystkie inne elementy, projektowane profesjonalnie do zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej).
Płat materii będący pionowym prostokątem w konstrukcji z 8 (ośmiu) pionowych pasów barwnych, dzielimy na pięć pasów pionowych, w tym 4 (cztery) zewnętrzne jednakowej szerokości (po dwa z każdej strony pionowego prostokąta), wprowadzając doń - w jego środek cztery pasy (srebrne) białe, tworzące jeden szeroki, wewnętrzny pas (srebrny) biały.

Opis barw flagi:
W pionowym prostokącie płata materii flagi, od strony lewej (od masztu, od skraja czoła flagi) biegnie pionowy pas (złoty) żółty. Drugim pasem – obok do wewnątrz, po jego stronie prawej, jest pas błękitny, wypełniając część czołową flagi. Trzecim pasem pionowym, jest środkowy, szeroki pas (złożony z czterech pasów...) barwy (srebrnej) białej. Czwartym pionowym pasem barwnym, jest pas błękitny, już w obszarze części swobodnej, zewnętrznej części flagi. Piątym, ostatnim pionowym pasem barwnym jest pas złoty (żółty), który znajduje się w części swobodnej (zewnętrznej) flagi, i swą zewnętrzną krawędzią - tworzy (zewnętrzny...), skraj swobodny flagi.

Opis pionowej flagi urzędowej (z herbem) Miasta Ustka

Pionowa flaga urzędowa (z herbem Miasta Ustka), flaga samorządowa dla Miasta Ustka, do umieszczenia na pionowym maszcie (o określonej wysokości), winna być swą dolną częścią umieszczona ponad gruntem (w którym to gruncie wpuszczony i zamocowany został maszt) - na wysokość szerokości flagi + 10 cm. (minimum) a + 25 cm. (maximum...)
[Banner natomiast winien być umieszczony swą dolną częścią (mocowaną poprzeczką do masztu) - ponad gruntem – na wysokość 65 do 70 cm].

Uwaga!
Szerokości i wysokości flag (więc ich wielkości), winny być absolutnie - (mimo różnorodnych zaleceń historyków czy też tzw. „heraldyków” lub „weksylologów” {więc niefachowców}) - każdorazowo określane przez architekta czy też artystę plastyka, projektującego - jako profesjonalista - określone wnętrze miejskie czy też wystawowe, lub ustaloną przestrzeń, jako iż:
Flaga pionowa (czy też banner), jest barwnym, architektoniczno-plastycznym, wertykalnym akcentem w przestrzeni...
(Dlatego też, winna podlegać takim samym regułom projektowym, jak wszystkie inne elementy, projektowane profesjonalnie do zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej.).
Płat materii będący pionowym prostokątem w konstrukcji z 8 (ośmiu) pionowych pasów barwnych, dzielimy na pięć pasów pionowych, w tym 4 (cztery) zewnętrzne jednakowej szerokości (po dwa z każdej strony pionowego prostokąta), wprowadzając doń - w jego środek cztery pasy (srebrne) białe, tworzące jeden szeroki, wewnętrzny pas (srebrny) biały.

Opis barw flagi:
W pionowym prostokącie płata materii flagi, od strony lewej (od masztu, od skraja czoła flagi) biegnie pionowy pas (złoty) żółty. Drugim pasem – obok do wewnątrz, po jego stronie prawej, jest pas błękitny, wypełniając część czołową flagi. Trzecim pasem pionowym, jest środkowy, szeroki pas (złożony z czterech pasów...) barwy (srebrnej) białej. Czwartym pionowym pasem barwnym, jest pas błękitny, już w obszarze części swobodnej, zewnętrznej części flagi. Piątym, ostatnim pionowym pasem barwnym jest pas złoty (żółty), który znajduje się w części swobodnej (zewnętrznej) flagi, i swą zewnętrzną krawędzią - tworzy (zewnętrzny...), skraj swobodny flagi.
Jest to podstawowy układ barwny - pionowej flagi samorządowej Miasta Ustka.
W obszarze 1/3 wysokości flagi - od góry: wprowadzony zostaje na srebrnym (tu białym), środkowym pasie materii - herb Miasta Ustka.
Odległość czoła tarczy od skraja górnego flagi – jest równa 1/3 wysokości flagi, minus połowa wysokości tarczy herbowej Miasta Ustka
Herb jest umieszczony na abstrakcyjnej pionowej osi - na abstrakcyjnym pionie, dzielącym środkowy pionowy (srebrny), biały pas - na dwie równe części (po dwie jednostki, po dwa pasy jednakowej szerokości). Tarczę z herbem osadzamy tak, że abstrakcyjna prosta równoległa do biegu flagi (do pasów barwnych), dzieli także położoną na niej tarczę herbową na dwie równe części (przy podziale pionowym – w słup...).
Tarcza z herbem, winna swą szerokością wypełniać szerokość pasa (srebrnego), białego, ażeby pomiędzy zewnętrznymi pasami barwnymi a nią – pozostawały odległości bliskie odległościom w poziomej fladze urzędowej Miasta Ustka... (Patrz opis flagi urzędowej).

PODSTAWOWE ZASADY PROTOKOŁU FLAGOWEGO

1) Na jednym maszcie można umieścić tylko jedna flagę.

2) W przypadku wywieszania kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
 1. kolejność zgodnie z hierarchią musi być następująca: Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga innego państwa, flaga, województwa, flaga powiatu, flaga miasta, Flaga Unii Europejskiej, flaga organizacji ogólnopolskiej, flaga organizacji międzynarodowej, flaga służbowa (np. policji, poczty, straży pożarnej), inne flagi (instytucji, uczelni, szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa itp.), flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą ),
 2. wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza (np. flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest przed flagą innych państw, flaga danego miasta przed flaga innego miasta itd.).
3) W sytuacji wywieszania w jednym rzędzie większej ilości flag obowiązują następujące zasady:
 1. flaga miasta powinna być zawieszona na oddzielnym maszcie, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to jednostek pływających,
 2. flaga miasta powinna być umieszczona na tej samej wysokości, co flaga najwyżej postawiona w hierarchii,
 3. w przypadku wieszania dwóch flag, flaga wyżej postawiona w hierarchii zajmuje miejsce po prawej heraldycznej stronie flagi niżej postawionej w hierarchii (lewa strona z perspektywy patrzącego),
 4. w przypadku wieszania dwóch flag o tej samej ważności w hierarchii, z prawej strony heraldycznej umieszcza się flagę gospodarza,
 5. w przypadku wieszania trzech flag o różnym stopniu ważności, flagę o najwyższym stopniu ważności umieszcza się w środku , niższą w hierarchii z prawej strony heraldycznej, a najniższą w hierarchii z lewej strony heraldycznej,
 6. w przypadku wieszania trzech flag o tym samym stopniu ważności w hierarchii, flagę gospodarza umieszcza się w środku,
 7. w przypadku wieszania czterech i więcej flag o różnym stopniu ważności, flagę o najwyższym stopniu w hierarchii umieszcza się na początku i na końcu, natomiast w środku znajdują się flagi umieszczone od prawej strony heraldycznej, zgodnie z hierarchią, od najwyżej postawionej do najniżej postawionej w hierarchii,
 8. w przypadku wieszania czterech i więcej flag o tym samym stopniu ważności, z prawej strony heraldycznej umieszcza się flagę gospodarza.

4) Wszystkie maszty flagowe muszą być jednakowej wysokości.

5) Odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu.

6) Zaleca się przestrzeganie następujących zasad przy rozmieszeniu masztów do ekspozycji flag pionowych:
 1. jeden maszt ustawia się przed budynkiem po tej stronie wejścia do niego, która dla patrzącego na budynek jest stroną lewą,
 2. dwa lub więcej masztów można rozmieścić w linii prostej wzdłuż fasady budynku lub prostopadle do niej, po jednej lub po obu stronach alei prowadzącej do głównego wejścia,
 3. trzy lub więcej masztów można rozmieścić w półkolu, siedem lub więcej masztów w kole, w centrum koła można ustawić maszt przeznaczony dla Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

7) Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość( wysokość).

8) Szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu lub większa niż 1/4 wysokości masztu.

9. Szerokość flagi na maszcie skośnym, umocowanym pod kątem do ściany lub słupa nie może być mniejsza niż 1/3 długości masztu lub większa niż 1/2 długości masztu.

10) Jeśli flagę wywiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej stronie.

11) W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne:
 1. rano wciąga się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do połowy wysokości masztu,
 2. wieczorem podnosi się na chwilę znów na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się na dół i zwija,
 3. jeżeli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym, umocowanym pod katem do ściany lub słupa, przewiązuje się ją czarna wstęgą

12) Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być oświetlona.

13) Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze.

14) Flaga nie może nigdy dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.

15) Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, być czysta, nie pomięta i nie postrzępiona.

16) Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu należy ją złożyć.

17) Jedynym godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Flagę związaną z wyjątkowym wydarzeniem przekazuje się do muzeum.

CZYSZCZENIE FLAGI

Aby wydłużyć okres trwałości flag, prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

1) Flaga powinna wisieć swobodnie z dala od przeszkód mechanicznych (drzewa, budynki, inne maszty, itp.),

2) Jeśli flaga jest eksploatowana w ciężkich warunkach (zanieczyszczenia środowiska, bliskość węzłów komunikacyjnych), pranie flag zaleca się wykonywać co tydzień,

3) Poniszczoną flagę natychmiast zreperować - jej trwałość ulega znacznemu zachowaniu.

Czyszczenie flag:

1) Czyszczenie flag powinno mieć charakter profilaktyczny - nie wolno czekać aż poziom zabrudzenia skutecznie utrudni działanie detergentem,

2) Flagi można prać we wszystkich rodzajach pralek automatycznych w temp. do 60°C z dodatkiem środka piorącego dobrej jakości. Mocne zabrudzenie czyścić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Pranie zasadnicze należy poprzedzić praniem, bądź płukaniem wstępnym w celu usunięciu nadmiaru pyłów i sadzy,

3) Po wypraniu flagę płukać, aż woda stanie się przeźroczysta,

4) Odwirować lub od razu powiesić na maszcie. Flagi używane we wnętrzach można wyprasować w temperaturze właściwej dla danego materiału,

5) Nie czyścić benzyną lub na sucho. Niektóre detergenty mogą mieć zły wpływ na trwałość kolorów.

PIECZĘCIE MIASTA USTKA


1.

8n.png

Pieczęć miejska – MIASTO USTKA, z dewizą LUX VIAE (światło drogi).
W polu pieczęci żaglowiec trójmasztowy (z rozwiniętymi żaglami i o skręconych pennant'ach na szczytach masztów), na falach, o spokojnych grzywach. Poniżej, u podstawy tarczy, syrena ukoronowana złotą koroną, o rozwianych włosach i ogonie (rybim) krytym łuską, z lewą ręką na biodrze, prawą - ujmująca dłonią rybę (łososia).
Wymiary: (średnica) 36 mm.


2.

9n.png

Pieczęć – RADA MIASTA USTKA.
W polu pieczęci żaglowiec trójmasztowy (z rozwiniętymi żaglami i o skręconych pennant'ach na szczytach masztów), na falach, o spokojnych grzywach. Poniżej, u podstawy tarczy, syrena ukoronowana złotą koroną, o rozwianych włosach i ogonie (rybim) krytym łuską, z lewą ręką na biodrze, prawą - ujmująca dłonią rybę (łososia).
Wymiary: (średnica) 36 mm.


3.

10n.png

Pieczęć – BURMISTRZ MIASTA USTKA.
W polu pieczęci żaglowiec trójmasztowy (z rozwiniętymi żaglami i o skręconych pennant'ach na szczytach masztów), na falach, o spokojnych grzywach. Poniżej, u podstawy tarczy, syrena ukoronowana złotą koroną, o rozwianych włosach i ogonie (rybim) krytym łuską, z lewą ręką na biodrze, prawą - ujmująca dłonią rybę (łososia).
Wymiary: (średnica) 36 mm.

UWAGA:
Przy opisie codziennym, skróconym - stosuje się tekst podkreślony, pomijając - tekst w nawiasach.

Zasady wykorzystywania i użytkowania:

1) Pieczęci urzędowych z herbem Miasta używają:
 1. Przewodniczący Rady Miasta,
 2. Burmistrz Miasta.

2) Pieczęciami urzędowymi Miasta mogą być sygnowane stosowne dokumenty urzędowe, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. – w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.).

3) Pieczęcie urzędowe z herbem stosuje się do odcisków lakowych w przypadkach cechowania uroczystych Uchwał Rady Miasta, porozumień, umów i innych dokumentów o podobnym charakterze.

Hejnał Miasta Ustka

-zapis nutowy-

Zapis nutowy hejnału

Hejnał Miasta

1) Hejnał jest odtwarzany publicznie z wieży Ratusza, codziennie o godz. 12.00 oraz w innych porach dnia w zależności od potrzeb.

2) Hejnał może być odtwarzany lub wykonywany również podczas uroczystości miejskich i państwowych z udziałem władz Miasta Ustka oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta Ustka.

3) Hejnał jest odtwarzany przy wykorzystaniu urządzenia elektrycznego. Przy wyjątkowych okazjach i ważnych uroczystościach państwowych, regionalnych i miejskich może być odgrywany przez trębacza.

4) Hejnał powinien być rozpowszechniany poprzez udostępnianie na nośnikach elektronicznych i w zapisie cyfrowym.

5) Inne niż w ust. 2 i 3 wykonywanie lub odtwarzanie hejnału wymaga zgody Burmistrza Miasta Ustka.

6) Zapis nutowy i magnetyczny hejnału przechowywany jest w siedzibie Urzędu Miasta Ustka.