b_320_280_16777215_00_images_stories_zbdk_zbdk-napis.jpg

Biblioteka Miejska w Ustce przyłączyła się do projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
pn. "Z Biblioteką do Kultury".

Jest to nazwa karty bibliotecznej, uprawniającej do korzystania ze zbiorów
zarówno usteckiej, jak i słupskiej biblioteki,
jej wszystkich filii i wybranych bibliotek w powiecie.

Karta "Z Biblioteką do Kultury" jest również kartą rabatową upoważniającą
do zniżek w wybranych instytucjach kultury Ustki i Słupska
oraz na usługi firm z różnych branż
- na bilety do kina, teatru, muzeum, na koncerty,
usługi w kawiarniach, salonach fryzjerskich itp.
Zakres oferowanych zniżek jest cały czas rozszerzany.

Aby stać się posiadaczem karty „Z Biblioteką do Kultury”
wystarczy zostać Czytelnikiem naszej Biblioteki
(zapisać się i aktywnie korzystać ze zbiorów).
Od listopada br. stare karty biblioteczne będą wymieniane na karty
"Z Biblioteką do Kultury", której koszt to tylko 1 zł.

Z opłat zwolnione będą dzieci i młodzież do 15 roku życia.
Zapraszamy firmy, które chcą przyłączyć się do projektu
i wystąpić z ofertą rabatową na swoje usługi.

Biblioteka? Do usług!


Instytucje współtworzące:

 • Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy, ul. Wincentego Witosa 13, 76-231 Damnica
 • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
 • Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce, ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka
 • Centrum Kultury Gminy Ustka, ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka

Regulamin Programu Partnerskiego
„Z Biblioteką do Kultury”

 1. Słowniczek pojęć podstawowych
  1. Karta - Karta Biblioteczna „Z Biblioteką do Kultury” – karta biblioteczna z funkcją karty rabatowej, której wydawcą jest Organizator lub Instytucja Współtworząca. Karta wydawana jest czytelnikom. Uprawnia posiadacza do korzystania z oferty Organizatora, Instytucji Współtworzącej oraz ze zniżek w placówkach wszystkich Instytucji Partnerskich biorących udział w Programie Partnerskim „Z Biblioteką do Kultury”. Wysokości rabatów ustalane są przez Instytucje Partnerskie.
  2. OrganizatorMiejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, która jest pomysłodawcą i koordynatorem Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury” oraz wydawcą Karty.
  3. Program Partnerski „Z Biblioteką do Kultury” – program partnerski, zainicjowany przez Organizatora, mający na celu stworzenie sieci Instytucji Partnerskich, ze wskazaniem podmiotów w których Posiadacze Karty uprawnieni będą do zniżek w wysokości określonej przez te podmioty.
  4. Instytucja Partnerska – podmiot (instytucja, organizacja, przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, itp.), będący uczestnikiem Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury”.
  5. Instytucja Współtworząca – instytucja która przystąpiła do Programu Partnerskiego „Z Biblioteką do Kultury”, będąca wydawcą Karty.
  6. Posiadacz Karty – zarejestrowany usługobiorca (klient) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku lub Instytucji Współtworzącej.
 2. Prawne uregulowania Programu Partnerskiego
  1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na portalu internetowym www.ZBibliotekaDoKultury.pl.
  2. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawowe zasady Programu Partnerskiego
  1. Program Partnerski ma na celu promocję kultury, literatury i czytelnictwa oraz podmiotów działających w obszarze kultury lub wspierających kulturę.
  2. Uczestnikami Programu Partnerskiego są Instytucje Partnerskie, Instytucje Współtworzące oraz Posiadacze Karty „Z Biblioteką do Kultury”.
  3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest podpisanie Porozumienie o współpracy w Programie.
  4. Organizator zamieszcza pełną listę Instytucji Partnerskich i Instytucji Współtworzących, biorących udział w Programie Partnerskim na portalu internetowym www.ZBibliotekaDoKultury.pl.
 4. Informacje o Karcie Bibliotecznej
  1. Wydawcą Karty jest Organizator lub Instytucja Współtworząca.
  2. Karta wydawana jest czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz usługobiorcom (klientom) Instytucji Współtworzących.
  3. Karta uprawnia posiadacza do korzystania z ofert Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz Instytucji Partnerskich biorących udział w Programie Partnerskim „Z Biblioteką do Kultury”.
  4. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Karta jest imienna i posiada funkcję karty rabatowej.
  6. Na Karcie zamieszczona jest informacja o adresie portalu internetowego, na którym znajduje się bieżąca pełna lista Instytucji Partnerskich oraz Regulamin Programu Partnerskiego.
  7. Karta Biblioteczna wydawana jest na czas nieokreślony. Okres obowiązywania oraz wysokość zniżek ustala Instytucja Partnerska.
  8. Opłaty za wydanie Karty zawarte są w Regulaminach Organizatora i Instytucji Współtworzących
 5. Prawa i obowiązki Posiadacza Karty
  1. Karta jest imienna.
  2. Karta umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych we wszystkich oddziałach i filiach Organizatora jak również Instytucji Współtworzących.
  3. Posiadacz Karty nabywa uprawnienia do zniżek w Instytucjach Partnerskich po okazaniu Karty.
  4. Pracownik Instytucji Partnerskiej, uprawniony jest do sprawdzenia autentyczności Karty.
  5. Za Kartę odpowiedzialny jest jej Posiadacz. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty możliwa jest wymiana na nową po uiszczeniu opłaty za jej wydanie.
 6. Prawa i obowiązki Instytucji Partnerskiej
  1. Instytucja Partnerska może przystąpić do Programu Partnerskiego w każdym czasie trwania Programu.
  2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego następuje na podstawie Porozumienia z Organizatorem.
  3. W ramach Programu Partnerskiego Organizator zapewnia Instytucji Partnerskiej możliwość zamieszczania na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl informacji o warunkach i wysokości udzielanych zniżek.
  4. Instytucja Partnerska zobowiązana jest do udzielania zniżek zgodnie z ustalonymi przez Organizatora warunkami zamieszczonymi w treści zawartego Porozumienia oraz na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl.
  5. Instytucja Partnerska może w czasie trwania Programu Partnerskiego modyfikować warunki i wysokość udzielanych zniżek. Wszelkie zmiany w tym zakresie obowiązują od momentu zawarcia aneksu do Porozumienia oraz zamieszczenia ich na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl.
  6. Instytucja Partnerska we własnym zakresie decyduje czy zniżka udzielana Posiadaczowi Karty „Z Biblioteką do Kultury” łączy się z innymi oferowanymi w jej placówce obniżkami i promocjami.
 7. Czas trwania Programu Partnerskiego
  1. Program Partnerski „Z Biblioteką do Kultury” trwa do czasu odwołania go przez Organizatora.
  2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w każdym czasie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Instytucji Partnerskich, Instytucji Współtworzących i Posiadaczy Kart w związku z zakończeniem Programu Partnerskiego.
 8. Odpowiedzialność Organizatora i Instytucji Współtworzących
  1. Organizator i Instytucja Współtworząca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Instytucję Partnerską postanowień niniejszego Regulaminu oraz ustalonych przez nią wysokości udzielanych zniżek.
  2. Organizator oraz Instytucja Współtworząca nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów oraz poziom usług świadczonych przez Instytucje Partnerskie.
  3. Posiadaczowi Karty nie przysługują roszczenia względem Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz Instytucji Partnerskich z tytułu zakończenia Programu Partnerskiego i ustania zniżek, niezależnie od czasu, który minął od wydania Karty.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Organizatora, Instytucji Współtworzących oraz na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl.
  2. Organizator zobowiązany jest do zamieszczania na portalu internetowym www.zBibliotekaDoKultury.pl wszelkich informacji dotyczących Programu Partnerskiego. oraz aktualizacji dotyczących współpracy z poszczególnymi Instytucjami Partnerskimi.

Wzory kart:

b_300_200_16777215_00_images_stories_zbdk_karta.JPG b_300_200_16777215_00_images_stories_zbdk_karta1.JPG
b_300_200_16777215_00_images_stories_zbdk_k1.JPG b_300_200_16777215_00_images_stories_zbdk_k2.JPG
b_66_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_SyrenkaUstecka.jpgRestauracja "Syrenka Ustecka"
http://syrenkaustecka.pl
ul. Marynarki Polskiej 23A

 • 10% zniżki na całość usług

 

b_98_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_KinoDelfin.jpgKino Delfin
http://www.kino.ustka.pl
ul. Marynarki Polskiej 82

 • dla posiadaczy karty bibliotecznej "Z Biblioteką do Kultury" wszystkie bilety w cenie ulgowej

 

b_310_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_BunkryBluchera.PNGBunkry Blüchera
link do profilu na Facebooku
ul. Bohaterów Westerplatte

Zniżki:
 • dla dorosłych bilety ulgowe
 • dla dzieci 20% zniżki od zniżki

 

b_124_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_Ramydada.jpgRamydada Pub&Cafe
Profil na Facebooku
ul. Marynarki Polskiej 82

 • 10% zniżki na wszystkie bilety na wydarzenia kulturalne: koncerty, stand-up, wieczory muzyczne

 

b_100_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_podsowa.jpgKsięgarnia „Pod Sową”
ul. Marynarki Polskiej 30

 • 5% na cały asortyment
 • 10% na cały asortyment dla stałych klientów księgarni

 

Kwiaciarnia Grami

ul. Marynarki Polskiej 81, telefon: 598 144 314


 • 5% na cały asortyment kwiaciarni

 

Herbaciarnia Galeria i Winiarnia Piwniczna
link do profilu na Facebooku
ul. Marynarki Polskiej 14

 • 10% na konsumpcję oraz 5% na zakupy w Herbaciarni
 • 10% na konsumpcję w Winiarni

 

b_70_50_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_lot-ustkaiziemiaslupska.pngLokalna Organizacja Turystyczna
„Ustka i Ziemia Słupska”

www.lot.ustka.pl
ul. Marynarki Polskiej 71

 • 10% zniżki na wydawnictwa i gadżety wydawane i produkowane przez LOT „Ustka i Ziemia Słupska” (nie dotyczy całego asortymentu)

 

b_98_50_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_mistral2.JPGCafe Mistral - Krówka Ustecka
cafemistral.ustka.pl
ul. Kaszubska 9

 • 10% zniżki na gastronomię

 

b_66_56_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_ustka_szyfrow-er.jpgMinisterstwo Szyfrów Escape Room
https://ministerstwoszyfrow.wixsite.com/home
ul. Polna 2
tel. 517-808-400

 • rabat w wysokości 10 zł za pokój
b_60_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_kobylnica_kobylnica.jpgGminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy
http://www.kobylnica.pl

 • 5% na płatne wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle itp.) organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy
 
b_149_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_logobgsw2.PNGBałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
http://www.baltic-gallery.art.pl/

Ceny biletów wstępu z kartą „Z Biblioteką do Kultury”:
 • do Baszty Czarownic: normalny: 5 zł, ulgowy: 3 zł, zbiorowy: 2 zł (grupy min. 10-osobowe)
 • do Galerii Kameralnej: normalny: 5 zł, ulgowy: 3 zł, zbiorowy: 2 zł (grupy min. 10-osobowe)
 • do dwóch galerii: Baszty Czarownic i Galerii Kameralnej: normalny: 7 zł, ulgowy: 5 zł, zbiorowy: 3 zł (grupy min. 10-osobowe)

 

b_42_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_tecza.pngPaństwowy Teatr Lalki „Tęcza”
http://teatrlalkitecza.pl

 • Bilet na spektakle w cenie ulgowej w każdą pierwszą sobotę miesiąca

 

b_37_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_mps.pngMuzeum Pomorza Środkowego
http://www.muzeum.slupsk.pl

 • Posiadacze karty Z Biblioteką do Kultury mogą nieodpłatnie zwiedzać wystawy stałe znajdujące się na parterze Zamku Książąt Pomorskich, tzn. ekspozycje "Z dziejów Słupska" i "Skarby książąt pomorskich"

 

b_81_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_sok_rgb.jpgSłupski Ośrodek Kultury
http://www.sok.slupsk.pl

 • w cenie biletu do kwoty ulgowej, na wybrane, płatne wydarzenia kulturalne, których jest organizatorem (Baza Kultury, Teatr Rondo, Rękodzielnia, Kino Rejs, Emcek)

 

b_35_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_fsb.pngPolska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara
http://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Bilety wstępu na niekomercyjne koncerty organizowane przez Filharmonię:
 • dla osób, którym przysługują bilety normalne – cena biletu jak za bilet ulgowy
 • dla osób, którym przysługują bilety ulgowe (np. emeryci) – cena jak za bilet zbiorowy (o ile taka cena zostanie wprowadzona na dany koncert)
Karta nie obejmuje wydarzeń komercyjnych, rozrywkowych, popularnych, koncertów karnawałowych oraz organizowanych przez podmioty inne niż Filharmonia

 

b_56_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_nowy_teatr.jpgNowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
http://www.nowyteatr.pl

 • Bilety wstępu na przedstawienia (oprócz premier) w cenie ulgowej

 

b_175_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_gwl.pngGrupa Wydawnicza Literatura
https://literaturainspiruje.pl/l

 • za okazaniem karty będzie można kupić dwie książki w cenie jednej (nabywca płaci cenę książki droższej)

 

b_230_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_ratuszowa.jpgKsięgarnia Ratuszowa
http://ratuszowa.osdw.pl

 • 5% na cały asortyment

 

b_41_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_rpierogi.pngRozkoszna Pierogarnia
http://pierogislupsk.pl/

 • 5% na cały asortyment (promocje się nie łączą) w Rozkosznej Pierogarni

 

b_38_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_kafeina.jpgKawiarnia Kafeina

 • Zniżka w wysokości 5% na cały asortyment (rabat nie łączy się z innymi promocjami) Kawiarni Kafeina

 

b_99_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_oktan.pngSala Bankietowa Oktan
http://salaoktan.pl/

 • 5% na posiłek przy zamówieniu min. 10 zł ;
 • przy organizacji wesela 20% zniżki na organizację poprawin

 

b_40_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_milkshake.pngMilkshake Bar
http://milkshakebar.eu/

 • 5% na całość usług

 

b_48_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_kawod.jpgKawodajnia Słupsk
https://www.facebook.com/kawodajniaslupska/

 • 10% na cały asortyment

 

b_48_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_48270560_766334593700713_6137162649965690880_n.jpgKoty za Płoty & Cafe
https://www.facebook.com/kotyzaplotynalesnikarnia/?ref=ts&fref=ts

 • 1 zł zniżki na każdy naleśnik
 • 10 zł za zestaw kawa lub herbata + ciasto własnego wypieku

 

b_54_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_fastway.jpgSzkoła Języków Obcych Fast Way
http://slupsk.fastway.com.pl

rabaty w grupach minimum 6 osobowych metodą DURECT ENGLISH:
 • 2 miesiące nauki - 32 lekcje – 5%
 • 3 miesiące nauki – 48 lekcji – 8%
 • 5 miesięcy nauki – 80 lekcji – 10%
 • powyżej 100 lekcji – 15%
 • rabat rodzinny – 5%

 

White Fox

 • 5% zniżki na wybrane zajęcia w ofercie

 

b_77_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_logo_odwazmy_sie_opt.pngPoradnia Żywieniowo-Sportowa
"ODWAŻMY SIĘ"

www.odwazmysie.com

 • 50% rabatu przy pierwszej konsultacji dietetycznej
 • 15% rabatu Trening Vacu (30 minut)
 • 10% rabatu Karnet Vacu (12 wejść)
 • 10% rabatu Masaże

 

b_48_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_pwr.pngOśrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk
http://parkwodnyredzikowo.pl/

 • 10% zniżki na basen (obowiązuje od aktualnie obowiązującego cennika, rabat nie łączy się z innymi zniżkami posiadanymi przez użytkownika);
 • wydłużenie podstawowego czasu pobytu użytkownika na lodowisku o 15 min przed rozpoczęciem „naliczenia minutowego”

 

b_90_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_sis.jpgFirma Kwiaciarnia SIS

 • Zniżka w wysokości 5% na zakupy powyżej 25 zł

 

b_125_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_superfoto.jpgStudio Fotografii Artystycznej
http://www.superfoto.com.pl

 • Zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi fotograficzne

 

b_48_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_slupczewski.pngStudio Foto Video Michał Słupczewski
https://slupczewski.pl/

 • fotograficzne sesje studyjne 30%
 • fotografia wnętrz 15%
 • usługi fotograficzne, zdjęcia do dokumentów 10%
 • zdjęcia i filmy lotnicze 10%
 • zdjęcia i filmy ślubne 5%

 

b_48_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_ah.jpgSalon American Home
https://pl-pl.facebook.com/americanhomeslupsk/

 • Zniżka w wysokości 10% na wybrany asortyment

 

b_66_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_lasercolor.jpgLASER COLOR
http://www.lasercolor.pl

 • Zniżki w wysokości 50% na kserowanie książek i podręczników z wyłączeniem pozostałych usług wykonywanych w Firmie LASER COLOR

 

b_42_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_ansit.pngAnsit
https://www.facebook.com/ansit.szkolenia

 • 5% zniżki na wszystkie usługi serwisu komputerowego
 • 10% zniżki na szkolenia i kursy komputerowe trwające 16h
 • 15% zniżki na szkolenia i kursy komputerowe trwające powyżej 16h
 • 10% zniżki na stworzenie strony internetowej (wizytówki) lub administrację stroną internetową

 

b_132_40_16777215_00_images_stories_zbdk_logo-partnerzy_slupsk_felizajob.pngFelizajob Opieka Osób Starszych
https://felizajob.pl/

 • 5% na usługi opiekuńcze na terenie Słupka i okolic

Oferta dla Instytucji Kultury, podmiotu gospodarczego działającego w obszarze kultury

Korzyści z przystąpienia do Programu „Z Biblioteką do Kultury”

Partner Programu „Z Biblioteką do Kultury:

 • zyskuje grono stałych, zadowolonych klientów,
 • wyróżnia się na tle konkurencji,
 • buduje pozytywny wizerunek instytucji, dbającej o klienta i jego potrzeby,
 • sam ustala, na jakich warunkach umożliwia korzystanie z Karty „Z Biblioteką do Kultury” w swojej instytucji, firmie,
 • decyduje o wysokości przyznanego rabatu,
 • korzysta z nowej, ciekawej formy promocji,
 • bierze udział w innowacyjnym projekcie, wspierającym i jednoczącym lokalną kulturę oraz biznes w obszarze kultury.

Każda Instytucja Partnerska, po przystąpieniu do Programu „Z Biblioteką do Kultury:

 • Zyskuje nowych odbiorców i klientów zadowolonych z oferowanych rabatów. Posiadacz karty „Z Biblioteką do Kultury” dzięki stronie internetowej jest na bieżąco informowany o rabatach, profilu działalności i siedzibie Instytucji Partnerskiej.
 • Buduje pozytywny wizerunek swojej firmy, dbającej o odbiorcę, klienta i o jego potrzeby.
 • Zwiększa swoją konkurencyjność na rynku poprzez udzielenie atrakcyjnych rabatów.
 • Korzysta z nowej formy promocji.

Każda Instytucja Partnerska zostaje indywidualnie wyróżniona na stronie internetowej, stworzonej na potrzeby Programu „Z Biblioteką do Kultury, gdzie w atrakcyjny sposób prezentowany jest profil działalności, dane adresowe , logo i wysokość udzielanego rabatu.

Promocja i reklama Programu „Z Biblioteką do Kultury”
Portal Programu - zBiliotekaDoKultury.pl
Portal promuje Instytucje Partnerskie wśród większej ilości odbiorców dzięki przekierowaniom ze stron internetowych Instytucji Współtworzących Program.

Media o Karcie „Z Biblioteką do Kultury”
Innowacyjność projektu w dalszym ciągu wzbudza duże zainteresowanie ze strony mediów, co z pewnością pomoże w promocji Programu .Artykuły na temat Programu ukazały się w prasie drukowanej. Ponadto Polskie Radio Koszalin oraz Telewizja Kanał 6 emitują materiały i reportaże na temat Programu.

System oznakowań Instytucji Partnerskich Programu „Z Biblioteką do Kultury”.
Aby wyróżnić partnerów zrzeszonych w Programie spośród konkurencji, wprowadzamy jednolity system oznakowań w formie naklejki z dopiskiem: Realizujemy Program „Z Biblioteką do Kultury”, ułatwiający  odbiorcom dotarcie do wszystkich Instytucji Partnerskich.

b_300_290_16777215_00_images_stories_zbdk_wlepko-nalepka.JPG

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do strony internetowej Pitax.pl

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce
Logotyp Spółki Empec w Ustce

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Logotyp Spółki Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustce

WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.
Logotyp spółki Wodociągi w Ustce

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej