Drukuj

Oferta dla Instytucji Kultury, podmiotu gospodarczego działającego w obszarze kultury

Korzyści z przystąpienia do Programu „Z Biblioteką do Kultury”

Partner Programu „Z Biblioteką do Kultury:

 • zyskuje grono stałych, zadowolonych klientów,
 • wyróżnia się na tle konkurencji,
 • buduje pozytywny wizerunek instytucji, dbającej o klienta i jego potrzeby,
 • sam ustala, na jakich warunkach umożliwia korzystanie z Karty „Z Biblioteką do Kultury” w swojej instytucji, firmie,
 • decyduje o wysokości przyznanego rabatu,
 • korzysta z nowej, ciekawej formy promocji,
 • bierze udział w innowacyjnym projekcie, wspierającym i jednoczącym lokalną kulturę oraz biznes w obszarze kultury.

Każda Instytucja Partnerska, po przystąpieniu do Programu „Z Biblioteką do Kultury:

 • Zyskuje nowych odbiorców i klientów zadowolonych z oferowanych rabatów. Posiadacz karty „Z Biblioteką do Kultury” dzięki stronie internetowej jest na bieżąco informowany o rabatach, profilu działalności i siedzibie Instytucji Partnerskiej.
 • Buduje pozytywny wizerunek swojej firmy, dbającej o odbiorcę, klienta i o jego potrzeby.
 • Zwiększa swoją konkurencyjność na rynku poprzez udzielenie atrakcyjnych rabatów.
 • Korzysta z nowej formy promocji.

Każda Instytucja Partnerska zostaje indywidualnie wyróżniona na stronie internetowej, stworzonej na potrzeby Programu „Z Biblioteką do Kultury, gdzie w atrakcyjny sposób prezentowany jest profil działalności, dane adresowe , logo i wysokość udzielanego rabatu.

Promocja i reklama Programu „Z Biblioteką do Kultury”
Portal Programu - zBiliotekaDoKultury.pl
Portal promuje Instytucje Partnerskie wśród większej ilości odbiorców dzięki przekierowaniom ze stron internetowych Instytucji Współtworzących Program.

Media o Karcie „Z Biblioteką do Kultury”
Innowacyjność projektu w dalszym ciągu wzbudza duże zainteresowanie ze strony mediów, co z pewnością pomoże w promocji Programu .Artykuły na temat Programu ukazały się w prasie drukowanej. Ponadto Polskie Radio Koszalin oraz Telewizja Kanał 6 emitują materiały i reportaże na temat Programu.

System oznakowań Instytucji Partnerskich Programu „Z Biblioteką do Kultury”.
Aby wyróżnić partnerów zrzeszonych w Programie spośród konkurencji, wprowadzamy jednolity system oznakowań w formie naklejki z dopiskiem: Realizujemy Program „Z Biblioteką do Kultury”, ułatwiający  odbiorcom dotarcie do wszystkich Instytucji Partnerskich.

wlepko-nalepka.JPG