Drukuj

Jerzy Bralczyk

Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Wykładam w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego. - prof. Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk doktoryzował się w 1973, habilitował w 1986, a tytuł profesorski uzyskał w 2000 roku. Od 1999 wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Rady Języka Polskiego od 1996 r., czyli od początku jej istnienia, a od 2003 zasiada w jej prezydium; w konsekwencji jest współodpowiedzialny m.in. za wszystkie uchwały ortograficzne Rady. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.

W TVP Polonia prowadził cotygodniowy program "Mówi się" (od 2001 do 2007) oraz w TVN Lingua we wtorki i czwartki audycję "Na słówko". W Polskim Radiu prowadzi codzienną audycję "Słowo o słowie". Pisze również felietony dla miesięcznika „Wiedza i Życie”.
Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).