Drukuj

"Złote Ust(k)a - znajdźmy wspólny język" - mobilna zespołowa gra miejska, wykorzystująca multimedialną platformę ActionTrack. Rozgrywki zespołowe, polegające na rozwiązywaniu umieszczonych w przestrzeni miejskiej zagadek językowych, dotyczących zarówno nowomowy, jak i archaizmów w różnych sferach języka, mają mieć charakter międzypokoleniowy oraz sprzyjać kooperacji młodzieży i seniorów we wspólnych badaniach nad polszczyzną.