Drukuj
#Młodzi Czytaja

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki 2017.

Celem projektu jest wzmocnienie znaczenia biblioteki w kulturotwórczej roli w mieście, wprowadzenie nowych usług do jej działalności, a przez to zachęcenie młodzieży do częstszego sięgania po książkę, wskazanie, że biblioteka jest miejscem, które nie powinno kojarzyć się tylko z wypożyczaniem książek i bezwzględną ciszą oraz aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Wszystkie zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Ustka.

Patronat medialny nad projektem objęło Radio Koszalin,Goniec Ustecki i Głos Pomorza.

 

 

Ludzie i wydarzenia