Drukuj

Krystyna Czucha

Słuchaczka Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadząca sekcję malarską. Z zawodu jest technikiem budowlanym, o zamiłowaniu do architektury i wystroju wnętrz. Samodzielne malarstwo sztalugowe zaczęła uprawiać w roku 1980. Jej techniką jest olej, a ulubiona tematyka to kwiaty, architektura, pejzaż i konie. Uczestniczy w licznych wystawach i plenerach malarskich. Jest wyróżniana na przeglądach i konkursach plastyki amatorskiej. Od 1982 roku jest członkiem Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. profesora Mariana Mokwy w Gdańsku, a potem kolejno Klubu Plastyka w Słupsku i Ustce. Od 2013 roku oprócz malarstwa zajmuje się witrażem i jest to jej nowa pasja. W 2014 roku uzyskała stypendium Starosty Słupskiego przeznaczone na wykonanie witraży i zorganizowanie ich ekspozycji w kilku miejscowościach powiatu słupskiego.