Drukuj
#Młodzi Czytaja

Projekt przewiduje organizację szeregu aktywności osnutych wokół idei "zero waste", w oparciu o literaturę i sztukę. Wiodącą rolę będzie pełnić książka – to wokół niej będą koncentrować się przewidziane zadania, nią będą inspirowane.
Motywem przewodnim – zarówno spotkań autorskich, jak i towarzyszących im warsztatów czy imprez w przestrzeni miejskiej będzie idea "zero waste" czyli ochrona zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystywanie i odzyskiwanie dóbr. Działania projektowe doskonale wpiszą się w inicjatywę usteckiej Rady Miasta, na mocy której Ustka ma stać się miastem "bez plastiku", a w ramach której miasto podejmie działania polegające na " podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania z użycia m.in.: pojemników, naczyń i kubków plastikowych w Urzędzie Miasta Ustka, jednostkach miejskich, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych".

Projekt realizowany w programie „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN.

Patronat medialny nad projektem objęło Nowa TV SłupskGoniec Ustecki i Kurier24.info.

Wszystkie zadania dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN oraz Urzędu Miasta Ustka.

 

Ludzie i wydarzenia