Infografika dotycząca jak prawidłowo zidentyfikować rachmistrza spisowego

Jeśli jeszcze nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii spisowej, od 20 maja br. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy.

W jaki sposób można zweryfikować tożsamość rachmistrza:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

- Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;
- Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych;
- Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych;
- Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL, rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego;
- Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych;
- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego tel. 59 8154 336 w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Przez cały czas trwania spisu tj. do 30 września 2021 r. można także w dalczym ciągu skorzystać z następujących metod dokonania spisu:
- samospis internetowy - poprzez samodzielne wypełnienie na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl
- telefoniczny „Spis na żądanie" - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 można się spisać, gdy nie ma dostępu do Internetu,
- można również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Miasta oraz w Bibliotece Miejskiej lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.