Drukuj

„[...]Ten poeta! Ten świat – pudełko
do którego życie dorabia
wieko z desek sosen jesionów
w mrówkach liter liszkach wyrazów
co dostały skrzydeł od słońca
i zawisły w igieł promieniach
zbyt wysoko by do nich dożyć”
(Z tomu „Leluje”)

Dzięki uprzejmości Autorów i Pana Waldemara Sypiańskiego nasza Biblioteka wzbogaciła się o tom poezji zebranych Leszka Bakuły pod redakcją Bogusława Leszka Bakuły i Jolanty Sypiańskiej. Publikacja „Czy tu mieszka Poeta…?” zawiera wiersze zebrane, także dotychczas niepublikowane, ilustracje oraz przedmowę autorstwa syna Poety – Bogusława. Jest księgą pamiątkową z okazji 90. rocznicy urodzin przypadającej na 2020 rok. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z cennym zbiorem twórczości wspaniałego autora, z garścią interesujących faktów i wspomnień, będących dowodem na to, że Poeta – wciąż mieszka w Ustce...

Zdjęcie Leszka Bakuły usteckiego pisarza, poety, nauczyciela Zdjęcie książek, zbioru poezji Leszka Bakuly, w tle jego zdjęcie oraz wiersze Skan autografu - serdeczne życzenia Czytelnikom Biblioteki w Ustce Leszek Bakuła 26.X.1993
Skan autografu - Wizje, zmyślenia, sny też są rzeczywistością Leszek Bakuła 26.X.1993 Skan autografu - napisana na podstawie pamiętników budowniczego schronów pod Wizną i na podstawie pamiętników por. Kierlicza, który przeżył bój pod Wizną Leszek Bakuła 26.X.1993 Skan autografu - Każdemu się powinno wyśnić inne życie, niż to które jest Leszek Bakuła 26.X.1993