Józef Jaskuła

b_150_120_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_3.jpgUrodził się na w 1956 r. na wyspie Wolin. Od 1958 r. mieszka w Ustce, tutaj ukończył szkołę podstawową i średnią, a po maturze studium elektroniczne w Olsztynie.  Jednak jego zainteresowania    kierowały się  w kierunku  sztuki  i to właśnie    zaowocowało  podjęciem  pracy  w usteckim Domu Kultury  na stanowisku plastyka.   Od  1989 r. po wygranym  konkursie przez  trzy  lata pełnił obowiązki   dyrektora  Domu Kultury. .  Ukończył  studia   w PWSSP  w Poznaniu   z tytułem magistra sztuki.   W  tym samym czasie  założył  stowarzyszenie  pozarządowe „Towarzystwo  Przyjaciół Ustki”, którego  prezesem  jest do dnia dzisiejszego. 

Był inicjatorem  budowy  Muzeum Ziemi Usteckiej, które zostało wybudowane i   udostępnione społeczeństwu w 2000 r.  Jest organizatorem  licznych wystaw plastycznych i tematycznych, które  są  prezentowane  w salach muzeum.  Jest twórcą  Denara Usteckiego i Mennicy  Usteckiej. Od 2004 r. w mennicy  są wybijane  denary, które stanowią cenną i oryginalna pamiątkę  z Ustki.  W 2009 r. mennica wydała denara  z prezydentem RP Lechem Wałęsą z okazji  20 rocznicy upadku komunizmu w Polsce  , a w 2010 r.   denary z okazji 200 rocznicy urodzin F. Chopina i  na upamiętnienie  70 rocznicy zbrodni katyńskiej.  Zainteresowania Ustką  i jej historią  były impulsem do wydania  dwóch  bardzo popularnych  przewodników  po Ustce.

b_131_201_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_4.jpg b_171_197_16777215_00_images_stories_artysci_jaskula_5.jpg

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej