Teresa Opacka (1934-2004)

W ostatnim, własnoręcznie napisanym życiorysie podała: „Urodziłam się tuż przed wybuchem II wojny światowej. b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_opacka_1.jpgLata dziecięce spędziłam w okolicach Radomia, gdzie rodzice moi byli nauczycielami. Tam też rozkochałam się w sielskich krajobrazach – pełnych kwiatów łąkach, srebrzystej rzece, wiśniowych sadach, lesie, śpiewających złocistymi kłosami polach [...] Po ukończeniu szkoły średniej [...] wyszłam za mąż za oficera Marynarki Wojennej, przeto w 1956 roku osiedliłam się w Ustce” Pisała wiersze liryczno- refleksyjne, satyryczno- humorystyczne, teksty piosenek, fraszki. Nie opublikowała żadnego tomiku ale wiele jej wierszy można znaleźć w Dodatku Literackim do „Powiatu Słupskiego”. Chętnie recytowała na spotkaniach autorskich. Pragnęła aby jej „wiersze trafiały do wrażliwych, ludzkich serc”.
W 1998 r. utworzyła chór „Morska Fala”.

(Oprac.Powiat Słupski)

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do programu Równać Szanse

Odnośnik do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Odnośnik do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce