Bartosz Muszyński

Urodził się 26 maja 1974 roku. Absolwent anglistyki w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_muszynski_1.jpg Laureat licznych konkursów poetyckich m. in. im. Zbigniewa Herberta (1995), im. Haliny Poświatowskiej (1996), Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Śpiewaka (1998), trzykrotny laureat konkursu im. Rafała Wojaczka (1997, 1999, 2000) oraz konkursu „O Laur Czerwonej Róży” (2001).

Wiersze i fragmenty prozy poetyckiej publikował w Tygodniku Powszechnym, Toposie, Kresach, Opcjach, Nowym Nurcie, Pracowni, Pro Arte, Autografie, Akancie, Studium, Kwartalniku Artystycznym, Lampie i Iskrze Bożej, Megapolis, Ha!Art., Nowym Wieku, Dzienniku Portowym, Kulturze, Novaja Polsza, FA-Art. oraz (w przekładzie na język angielski) w Literary Review of Canada i antologiach Macie swoich poetów (Warszawa 1997), Kiedy Ty mówisz Odra (Wrocław 1999), Nature's Echoes (Owings Mills 2000).

Zadebiutował w 1996 roku na łamach nieistniejącego już poznańskiego dwutygodnik literackiego Nowy Nurt. Debiutancki tomik poezji Języki obce (Warszawa 1999) został nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Kolejne zbiory to Kajmany (Warszawa 2000), Gwiazdobloki (Kraków 2001) – uhonorowany Nagrodą Kapituły Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Lane limbo (2002) oraz Meine Kleine Babylon (2006).

W 2003 roku był nominowany do Nagrody Fundacji Kościelskich. Był stypendystą w dziedzinie kultury Burmistrza miasta Ustka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Jako stypendysta programu „Praca w Kulturze” przebywał w lipcu i sierpniu 2006 roku w National Literary Trust w Londynie. Wiersze Bartosza Muszyńskiego Były tłumaczone na język angielski, francuski, rosyjski, bułgarski, ukraiński, niemiecki.

Był uczestnikiem najważniejszych młodoliterackich festiwali, m.in. Zapowiadających się (Kraków 2000), Port Legnica 2002. Niejednokrotnie gościł też w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wraz ze słupskim muzykiem Marcinem Dymiterem tworzą incydentalny ansambl Muszyński&Dymiter, w którym poeta melorecytuje swoje wiersze na tle muzyki.

W 2004 roku, z inicjatywy poety, w Ustce odbył się festiwal literacko-artystyczny Przepustka 2004 z udziałem młodych pisarzy nominowanych do Nagrody Nike.
Z zawodu jest lektorem języka angielskiego.

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do programu Równać Szanse

Odnośnik do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Odnośnik do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce