Marian Majkowski

b_294_206_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_5.jpg

Marian Majkowski urodził się w Skrzeszewie na Kaszubach w 1926 r. Zmarł 6 lutego 2012 r. w Ustce. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lęborku i architekturę na Politechnice Gdańskiej w 1955 r., Podyplomowe Studium Planowania i Architektury Wsi w 1961 r. pracę doktorską obronił na Politechnice Warszawskiej w 1975 r. Mieszkał i pracował w Bydgoszczy, Grudziądzu i w Poznaniu gdzie wykładał na Politechnice Poznańskiej. Od 1981 r. mieszka w Ustce. W 1993 r. był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Ustki gdzie działał aktywnie do 1998 r. W tym samym roku utworzył w Ustce Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, którego był prezesem przez siedem lat a w latach następnych wiceprezesem.

Pisze także opowiadania i artykuły na różne tematy, które są publikowane w czasopismach. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz rozwoju Ustki. Jest laureatem „Skry Ormuzdowej” - jest to wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik Pomerania za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie , pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i pomorskiej.

Od 2003 r. Marian Majkowski jest członkiem Związku Literatów Polskich.

W opowiadaniach "Na robòtach" i "Jesénnô droga" (które ukazały się w 1966 roku) opisuje pracę przymusową przy kopaniu rowów za frontem w 1944 roku. W 1979 r. ukazały się opowiadania w „Pomeranii”, a w 1996 w antologii współczesnej prozy kaszubskiej.

„Nostarszé zrzeszeni” wydane w 1998 roku to opis podróży przez Pomorze śladami młodości.
„Ojcze nasz” wydano w 2000 roku ukazuje opis rozmowy bezrobotnego stoczniowca z ukrzyżowanym.

b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_1.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_2.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_3.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_majkowski_4.jpg

Wspomnienia:

Na kaszubskich pustkach wydana w 2000 roku - obejmuje okres od 1890 do 1945 roku. Opisuje budzenie się w 19 wieku polskiej świadomości narodowej u Kaszubów. Okres pierwszej wojny światowej, okres międzywojenny i czas drugiej wojny światowej.
Z pustek w świat wydana w 2003 roku - obejmuje okres od 1945 do 1955 roku. Czas pobytu w liceum w Lęborku i zetknięcie się z powojenna wędrówką ludów oraz pobyt w Gdańsku.
Na skraju Pomorza wydana w 2006 roku obejmuje okres od 1955 do 1975 roku. Czas pobytu na nakazie pracy w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy oraz lata spędzone w Grudziądzu w pracy dla powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza.
Obcy wśród swoich czwarty tom wspomnień wydany w 2010 r.
Wspomnienia obejmują lata od 1975 – 2000 r. w tym także od 1981 r. czas życia i pracy w Ustce.

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej