Leszek Bakuła (1930-1997)

b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1011.jpgUrodził się 4 grudnia1930 roku w Ostrołęce, w rodzinie robotniczej syn Władysława i Rozalii z Kniżewskich.
Przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie mieszkał z matką w Ostrołęce. Tu ukończył w 1951 r. Liceum Ogólnokształcące.

Debiutował w 1950 roku wierszem „Obrazek pokoju”, publikowanym w tygodniku „Nowa Wieś” (nr 32). W tymże roku opublikował kilka innych wierszy oraz artykuł nr. Twórczości Czesława Miłosza i Juliana Przybosia w tygodniku „Kuźnica” pt. „Słowo z ubocza”.

W latach 1951-1956 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie pracował jako nauczyciel we wsi Łopuszno w Kieleckiem. Od 1955 roku do emerytury w 1987 był aktywnie działającym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz współzałożycielem Klubu Literackiego ZNP w Warszawie, a następnie Koszalinie i Słupsku. W 1962 był także współzałożycielem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie, a później w Koszalinie i Słupsku.


W 1958 roku przeprowadził się do Ustki, gdzie przez trzy lata pracował jako kierownik szkoły podstawowej. W latach 1962-65 wykładał wybrane zagadnienia filozofii, socjologii, etyki i logiki w Studium Nauczycielskim w Słupsku. W 1961 roku podjął pracę nauczyciela polonistyki w Technikum Mechanicznym w Słupsku, mury którego opuściło w tym czasie kilku obiecujących poetów: Waldemar Mystkowski, Mirosław Kościeński, Wiesław Ciesielski. W 1966-67 studiował zaocznie filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971 był członkiem Związku Literatów Polskich.

Oprócz 5 wydanych tomów poezji i 6 tomów prozy miał w dorobku wiele publikacji w almanachach i w prasie: artykuły, recenzje literackie, reportaże, opowiadania, wiersze.Twórczość Leszka Bakuły spotkała się z dużym rezonansem wśród krytyków i uznaniem czytelników. Zmarł w roku 1997. (oprac. Alicja Świetlicka)

Od 2004 r. w Ustce organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły.

Jedna z ulic w Ustce nosi imię poety Leszka Bakuły.

Twórczość Leszka Bakuły:

LELUJE: poezje. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968.

CZERWONY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.

WYDMUCHRZYCA: (opowiadania). - Warszawa: „Iskry”, 1971.

POŁÓW HORYZONTU: (poezja). - Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1972.

CZARNY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

BIAŁY BÓR: (powieść). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

KONTRAPUNKT: (poezja). - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977.

WIZNA: (powieść). – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.

WYŚNIŁO SIĘ: (opowiadania). - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.

RZECZ POLSKA: (wiersze). - Słupsk, Wydawnictwo Literackie Baltic, 1989.

SŁOWNIK SYNTETYCZNY ORTOGRAFII. - Słupsk: Wydawnictwo „Star”, 1991.

GOLGOTA: (poemat). - Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne, 1993.

SYNTETYCZNY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY: nowe zasady ortografii.- Białogard: Zakład Reklamowy i Usługi Poligraficzne, 1993.

ZIEMIA I MORZE: wybór wierszy. - Słupsk: Społeczna Oficyna Wydawnicza Literatów „Agora”, 1995.


b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1001.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1002.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1003.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1004.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1005.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1006.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1007.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1008.jpg b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1009.jpg
b_140_190_16777215_00_images_stories_literatura_bakula_1010.jpg

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej