Informacja dla dłużników Biblioteki Miejskiej w Ustce

Prosimy o zwrot zaległych książek.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zobowiązania dłużników są rozliczane w naszej bibliotece do sześciu miesięcy po przekroczeniu terminu zwrotu książek i obejmują: zwrot przetrzymanych książek, rozliczenia z zagubionych oraz wpłaty kary pieniężnej przewidzianej regulaminem wypożyczalni.

Po tym czasie wszystkie sprawy dłużników przekazujemy firmie windykacyjnej SAF z Sosnowca, która działa w naszym imieniu od stycznia 2009 r.

 Windykacja dotyczy wszystkich dłużników biblioteki

Osoby, które lekceważą nasze monity telefoniczne, upomnienia pisemne, sms, e-maile i pisma z firmy windykacyjnej muszą się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat naliczanych przez windykatora, a w dalszej konsekwencji dochodzą koszty sądowe i komornicze.

 Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.

Przypominamy, że obowiązkiem czytelnika jest informowanie bibliotekarzy o zmianach dotyczących: adresu zamieszkania, nr telefonu, nazwiska i innych danych ułatwiających kontakt.

 Istnieją przyjemniejsze sposoby dofinansowania naszej biblioteki.

 

 

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Miejskiej

Odnośnik do strony internetowej Muzeum Historii Polski

Odnośnik do strony internetowej poświęconej projektowi Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odnośnik do Instytutu Książki

Odnośnik do Programu Dyskusyjnych Klubów Książki

Odnośnik do Biblioteki Narodowej

Odnośnik do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości książkowych zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Odnośnik do strony internetowej miasta Ustka

Odnośnik do strony internetowej Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Odnośnik do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix

Odnośnik do serwisu informacyjnego Głosu Pomorza

Goniec Ustecki

Odnośnik do strony internetowej Polskiego Radia Koszalin

Odnośnik do profilu Facebook biblioteki

EMPEC Spółka z o.o. w Ustce


Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustce


Bank Spółdzielczy w Ustce

Biblioteki Cyfrowe

Odnośnik do Biblioteki Cyfrowej Polona

Odnośnik do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej